Sesama Ulama Syiah Saling Menyesatkan

Di dalam paham Syiah terdapat banyak sekali mazhab yang saling berecah belah satu sama lain, bahkan setiap faqih atau seorang alim Syiah punya pengikut dan mazhab tersendiri (Silakan dirujuk kembali buku seorang ulama Syiah, Al-Ma'alim Al-Jadidah lil Marja'iyyat Asy-Syiiyyah, Muh. Husein Fadhlullah, hal 117)

Seorang yang mengaku sebagai pelayan Ahlul Bait bertanya kepada seorang ulama Syiah, Yasir Al-Habib (dia adalah pendeta Syiah yang pernah membuat perayaan untuk mengutuk ibunda kaum Mukiminin, Aisyah radhiyallahu 'anha di Londong) berikut ini,


Assalamu alaikum Maulaana Al-Habib

Saya mendengar anda membicarakan Muh. Husein Fadhlullah, saya ingin anda menegaskan bagaimana sebenarnya sikap anda terhadapnya? Bagaimana pula sikap hauzah-hauzah ilmiah terhadapnya? Apakah ada masalah jika kita berdebat, berdialog dan berperang dengan para pentaqlidnya (pengikutnya)?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wash-shalatu was-salamu ala sayyidina muhammadin wa 'ala aalihi ath-thayyibin wath-thahirin, wa la'natullahi 'ala a'daaihim ajma'in.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Nama yang disebutkan bukanlah seorang mujtahid dan bukan pula seorang yang adil, bahkan ia seorang yang cacat, maka tidak boleh bertaqlid kepadanya, dan Hauzah-hauzah ilmiah telah mengeluarkan keterangan tentanganya bahwa ia SESAT dan MENYESATKAN, dan tidak mengapa jika anda berdialog dengan para pentaqlidnya untuk memberi mereka hidayah.

Kantor Syaikh Al-Habib (Al-Khabits) di London
Malam 21 Dzulhijjah 1430 H

(lppimakassar.com)

Related Posts

No Response to "Sesama Ulama Syiah Saling Menyesatkan"

Posting Komentar