Harta Ahlus Sunnah Adalah Halal Dirampas Di Mata Syi'ah

Banyak bukti mengenai hal ini, Kami akan memaparkan beberapa diantaranya :

Tahdzibul Ahkam By Dedengkot Ath-Thusiy

عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس 

Dari Abu 'Abdullah 'Alaihis Salam, beliau berkata : "Ambillah Harta An-Nashib (Ahlus Sunnah) dimana saja engkau mendapatkannya dan berikan kepada kami seperlimanya!!"Lalu,

Tahrirul Wasilah by Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq

والاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخم به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان ، و وجوب إخراج خمسه 

"Dan pendapat yang aqwa (kuat) mengatakan bahwa An-Nashib (Ahlus Sunnah) adalah Ahlul-Harb dalam kehalalan rampasan perang yang diambil dari mereka dengan syarat menyisihkan seperlimanya, bahkan jelas kebolehan mengambil hartanya di manapun berada dengan cara apapun serta kewajiban mengeluarkan seperlimanya."


Kemudian disebutkan pula dalam Al-Hadaiq An-Nadhirah oleh dedengkot Yusuf Al-Bahrani seperti berikut:

وروى في العلل في الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم ولكن اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت فما ترى في ماله ؟ قال: أتوه ما قدرت عليه 

Diriwayatkan dalam Al-'Ilal FI ASH-SHAHIH dari Daud bin Farqad, dia berkata : "Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah 'Alaihis Salam" :  Bagaimana pendapat anda mengenai membunuh Nashibi (Ahlus sunnah) ??? Beliau berkata : HALAL DARAHNYA, tetapai aku mengkhawatirkan keadaanmu. Maka apabila Engkau mampu untuk MEROBOHKAN TEMBOK KEPADA MEREKA ATAU MENENGGELAMKAN MEREKA KE DALAM AIR, supaya tiada seseorang yang menyaksikanmu, maka kerjakanlah..!!!! Aku berkata : Bagaimana pendapat Anda mengenai HARTA MEREKA ??? Beliau berkata : AMBILLAH HARTANYA SEMAMPUMU..!!!"

Ini yang dari 'Ilal Asy-Syarai'Silahkan baca juga : 

-----oOo-----


Related Posts

No Response to "Harta Ahlus Sunnah Adalah Halal Dirampas Di Mata Syi'ah"

Posting Komentar