Kata Syi'ah: Ayat-Ayat "Wahai Orang-Orang Yang Beriman.." Adalah Untuk Ali bin Abi Thalib


بسم الله الرحمن الرحيم


Ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab agama Syi'ah yang berbunyi seperti berikut :

 قال النبي صلى الله عليه وآله : "ما أنزل الله تعالى آية في القرآن فيها (( يا أيها الذين آمنوا )) إلا وعلي أميرها وشريفها ." - بحار الأنوار37/333

Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an ayat yang di dalamnya berbunyi "Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu" ("Wahai orang-orang yang beriman..") kecuali Ali adalah pemimpinnya dan yang paling mulia." [Bihar Al-Anwar 37/333]

 عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : "ما نزل في القرآن (( يا أيها الذين آمنوا )) إلا وعلي أميرها وشريفها " - كتاب تفسير فرات الكوفي ص 49

Dari Ja'far, dari ayahnya -'alaihimas salam- berkata, "Tidaklah Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an yang didalamnya menebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman.." kecuali Ali adalah pemimpinnya dan yang paling mulia." [Kitab Tafsir Furat Al-Kufi hal. 49]

 قال الرضا : " ليس في القرآن (( يا أيها الذين آمنوا )) إلا في حقنا " - صحيفة الرضا

Ali Ar-Ridha berkata, "Tidaklah di dalam Al-Qur'an disebut "Wahai orang-orang yang beriman" kecuali itu adalah hak kami!!" [Shahifah Ar-Ridha]

Karena statemen-statemen di atas, maka konsekuensinya adalah diantara Ayat-Ayat Al-Qur'an yang sebagaimana akan dipaparkan berikut ini turut ditujukan untuk mereka :

 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون

"Wahai orang-orang yang beriman, menapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan" [QS. Ash-Shaff]

 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, .... [QS. Al-Maidah : 54]

 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'inaa", tetapi katakanlah: "Unzhurnaa", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." [Qs. Al-Baqarah : 104]

 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." [QS. Al-Baqarah : 208]

 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." [QS. Al-Anfal : 27]

 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." [QS. Al-Hujurat : 2]

 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرو

Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." [QS. Al-Munafiqun : 9]

Wallahul Muwaffiq.
-----oOo-----

Pemberitahuan Penting : Bukan maksud "kami" untuk menjadikan Ayat-Ayat Allah sebagai bahan canda. Demi Allah sama sekali tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah haram menjadikan Agama sebagai bahan canda. Namun kami hanya menunjukkan kebathilan-kebathilan dan segala macam kontradiksi dalam agama Syi'ah pada riwayat-riwayatnya.Related Posts

No Response to "Kata Syi'ah: Ayat-Ayat "Wahai Orang-Orang Yang Beriman.." Adalah Untuk Ali bin Abi Thalib"

Posting Komentar