Diantara Hinaan Khomeini Terhadap Ummul Mu'minin 'Aisyah & Para Shahabat

Pujaan para Syi'ah, Hamba Mut'ah, Sekutu Yahudi, Berkedok Cinta Ahlul Bayt, Ayatusy-Syaithan Khomeini Al-Hindi Az-Zindiq berkata dalam Kitab Ath-Thaharah Juz 3 seperti berikut :


وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شئ منها نجاسة ظاهرية. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه

"Adapun golongan-golongan dari Nashibi dan Khawarij, maka tidak terdapat dalil yg mengatakan tentang kenajisan mereka, MESKIPUN MEREKA ITU SIKSANYA LEBIH BERAT DARIPADA ORANG-ORANG KAFIR, maka apabila seorang Sulthon keluar (untuk memerangi) kepada Amir Al-Mukminin a.s, tidak atas nama agama, tetapi untuk menghalangi di dalam suatu pemerintahan/ kekuasaan, atau tujuan yg lain seperti 'Aisyah, Thalhah, Zubair dan Mu'awiyah dan Orang-Orang yang serupa dengan mereka atau seseorang yg menampakkkan sikap perlawanan kepadanya ( Amirul Mukminin) atau salah seorang dari Para Imam as yang tidak atas nama agama, bahkan untuk memusuhi Qurays atau Bani Hasyim atau orang Arab, atau dikarenakan orang tersebut bertujuan untuk memerangi anaknya atau ayahnya atau selain demikian, Maka secara zhahir, tidak wajib suatu kenajisan yang bersifat zhahir, MESKIPUN MEREKA ITU LEBIH BURUK DARIPADA ANJING-ANJING DAN BABI-BABI, karena tidak adanya dalil baik dari ijma’ atau khabar-khabar mengenainya."

Dan yang ini kitab thaharah pada maktabah syi'ah online, perkataann khomeini di atas terletak pada juz yang sama di halaman 337 :


Itulah diantara takfir dan hinaan khomeini terhadap Ummul Mu'minin 'Aisyah dan Para Shahabat -Radhiyallaahu 'Anhum- . Dan hal tersebut juga merupakan takfir dan hinaan khomeini terhadap Kaum Muslimin secara umum.


Related Posts

No Response to "Diantara Hinaan Khomeini Terhadap Ummul Mu'minin 'Aisyah & Para Shahabat"

Posting Komentar