Ayatusy-SYAITHAN Sextani dan PELACURAN

Fatwa dari Ayatusy-Syaithan Sistani (Baca: Sextani) tentang Mut'ah Dan Membolehkannya sebagai Profesi bagaikan PELACURAN !!

Wahai syi'ah.. wahai rafidhah.. lihatlah bagaimana ulama kalian mengajarkan mut'ah yang menjadi saksi atas kebusukan agama kalian..


Sextani ditanya, pada soal 164