Nilai Syi'ah Mu'awiyyah Di Sisi Imam 'Ali


Kitab : Nahjul Balaghah
Ta'liq : sayyid Muhammad al-Husaini al-Syirazi
Penerbit : Dar al-Ulum li al-tahqiq wa al-thaba'ah, Beirut

Demi Allah, saya ingin Mu'awiah bertukaran dengan saya seperti dinar dengan dirham sehingga ia mengambil dari saya sepuluh di antara Anda dan memberikan kepada saya satu dari mereka
-----oOo-----


Related Posts

No Response to "Nilai Syi'ah Mu'awiyyah Di Sisi Imam 'Ali"

Posting Komentar